Kendimi Çiğli’ye borçlu hissediyorum. Doğup büyüdüğüm bu topraklara olan borcumu, sosyal demokrat belediyeciliğin verdiği sorumluluk bilinciyle çok çalışarak ödeyeceğim.

Sosyal demokrat belediyeciliğe bağlılıktan yanayız.

Sosyal demokrat belediyecilik, yerel yönetimi; sosyal adalet, eşitlik, dayanışma ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda yönetmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.

Katılımcılık

Kent sakinlerinin karar alma süreçlerine aktif olarak katılması ve belediye hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında söz sahibi olması sağlanır.

Şeffaflık

Belediyenin tüm faaliyetleri ve mali işlemleri halka açık ve şeffaf bir şekilde yürütülür.

Hesap verebilirlik

Belediye, tüm faaliyetlerinden ve aldığı kararlardan halkına hesap verir.

Sosyal adalet

Kentin tüm sakinlerine eşit ve adil hizmet sunulur.

Dayanışma

Dezavantajlı grupların ve ihtiyaç sahiplerinin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yürütülür.

Sürdürülebilirlik

Çevreye duyarlı ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeten bir şehir yönetimi anlayışı benimsenir.

Yolumuz aydınlık yolu, değişim çok yakın.

Yazılarım

İçerik bulunamadı.

İletişim kanallarımız

Bilmeniz gereken her şeyle güncel kalın.